Administratie & Advies Westland (AAW) is een administratiekantoor dat zich hoofdzakelijk richt op klanten in het Midden- en Kleinbedrijf. Het kantoor is al zo’n 25 jaar gevestigd in het Westland.

AAW zet zich in om de klanten te ont-zorgen op administratief en fiscaal gebied. Daarbij moet u denken aan:

• Verzorgen van de financiële administratie
• Samenstellen van de jaarrekening
• Verzorgen van de fiscale aangiften: omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
• Verzorgen van de salarisadministratie
• Advieswerkzaamheden op financieel en fiscaal gebied

Door de ver doorgevoerde automatisering zijn we in staat om de tijdsbesteding voor de administratieve verwerking tot het minimale te beperken; hierdoor is meer tijd beschikbaar voor de advisering van onze klanten.
Ons klantenportefeuille bestaat uit een diversiteit van bedrijven; actief in diverse branches van het Midden- en Kleinbedrijf.
Ook is AAW actief in de ondersteuning van administratieve dienstverleners. Ivy Raktoe van Paperworks, gevestigd in Unit 9, is ook onderdeel van ons netwerk.
De huidige bezetting van het kantoor bestaat uit Marjolein, Stephanie en Peter.
Dagelijks zal ons kantoor bezet zijn van 8.00 tot 17.00 uur.

AAW
Westlandseweg 10
2291 NR Wateringen

T: 0174 – 610 300
M: 06-54215671

www.aawestland.nl 

E: peterjansen@aawestland.nl